શેઠ મોતીલાલ ન્યાલચંદ હાઈસ્કૂલ અને
સ્વ. શ્રીમતી નાથીબેન ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ સાંડેસરા હાયર સેકંડરી સ્કૂલ,
પાટણ ( ઉ. ગુ. )

(02766) 234440

Kalika Road , Patan (N.G.) - 384 265.

triangle
About Us

ફોટો ગેલેરી

Photograph

૨૬ મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી

Photograph

૨૬ મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી

Photograph

૨૬ મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી

Photograph

૨૬ મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી

Photograph

૨૬ મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી

Photograph

૨૬ મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી

Photograph

૨૬ મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી

Photograph

ઇનામ વિતરણ સમારંભમાં જીલ્લા શિક્ષણાધીકારીશ્રી એસ.કે.વ્યાસ સાહેબનુ સ્વાગત કરતા સંચાલક મંડળના પ્રમુખશ્રી ડૉ. જે.કે. પટેલ

Photograph

વિવિધ પૂસ્તકોનુ અવલોકન કરતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

Photograph

વિવિધ પૂસ્તકોનુ અવલોકન કરતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

Photograph

વિવિધ પૂસ્તકોનુ અવલોકન કરતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

Photograph

વિવિધ પૂસ્તકોનુ અવલોકન કરતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

Photograph

વિદ્યાર્થીઓને પૂસ્તક વિશે સમજાવતા આચાર્યશ્રી ચંદ્રકાન્તભાઇ

Photograph

વિવિધ પૂસ્તકોનુ અવલોકન કરતા આચાર્યશ્રી ચંદ્રકાન્તભાઇ તથા શિક્ષકો

Photograph

પૂસ્તક પ્રદર્શન ૨૦૧૫-૧૬નુ ઉદઘાટન કરતા ભૂ.પૂ. ગ્રંથપાલ શ્રી બી.આર. પટેલ

Photograph

૧૨ સાયંસમાં પ્રથમ આવનાર વિદ્યાર્થીને ગોલ્ડ્મેડલ, સર્ટીફીકેટ અને રોકડ રકમ આપી સન્માન કરતા આ શાળાના ભૂ.પૂ. વિદ્યાર્થી અને રૂ. એક લાખના ઇનામના દાતા ડૉ. આર.આઇ દવે

Photograph

૧૨ સાયંસમાં પ્રથમ આવનાર વિદ્યાર્થીને ગોલ્ડ્મેડલ, સર્ટીફીકેટ અને રોકડ રકમ આપી સન્માન કરતા આ શાળાના ભૂ.પૂ. વિદ્યાર્થી અને રૂ. એક લાખના ઇનામના દાતા ડૉ. આર.આઇ દવે

Photograph

ભૂ.પૂ. વિદ્યાર્થી અને રૂ. એક લાખના ઇનામના દાતા ડૉ. આર.આઇ દવે નુ સ્વાગત કરતા સંચાલક મંડળના મંત્રીશ્રી મનસુખભાઇ પટેલ

Photograph

ઇનામ વિતરણ સમારંભ ૨૦૧૫-૧૬

Photograph

વિદ્યાર્થીઓને વિશ્વવિખ્યાત પાટણના પટોળાની મૂલાકાત કરાવતા શાળાના આચાર્ય શ્રીચંદ્રકાન્તભાઇ

Photograph

વિદ્યાર્થીઓને વિશ્વવિખ્યાત પાટણના પટોળાની મૂલાકાત કરાવતા શાળાના આચાર્ય શ્રીચંદ્રકાન્તભાઇ

Photograph

ઓઝોનદિવસની ઉજવણી માં બાળકોને માર્ગદર્શન આપી રહેલા ઉ.ગુ. યુની. ના ડૉ. ધારૈયા

Photograph

૨૧મી જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે શાળાના આચાર્ય અને સ્ટાફ સાથે યોગ કરતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ

Photograph

૨૧મી જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે શાળાના આચાર્ય અને સ્ટાફ સાથે યોગ કરતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ

Photograph

૨૧મી જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે શાળાના આચાર્ય અને સ્ટાફ સાથે યોગ કરતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ

Photograph

૧૨ મી જુલાઇ માલાલા ડે (દિવસ) ની ઉજવાણીમાં શાળાના આચાર્ય શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઇ પાકીસ્તાનની નોબલ વિજેતા માલાલા વિશે માહિતિ આપી રહ્યાછે.

Photograph

વર્ષ ૨૦૧૬- ૧૭ માં પ્રવેશોત્સ કાર્યક્રમમાં પાટણ જીલ્લા શિક્ષણાધીકારી શ્રી એસ. કે. વ્યાસ સાહેબ બાળકોને આવકારી રહ્યાછે.

Photograph

બાળકોને રોજગારલક્ષી માર્ગદર્શન આપતા જીલ્લા રોજ્ગાર અધિકારી શ્રીમતી કિરણબેન પટેલ

Photograph

બાળકોને કારકિર્દી અંગે માર્ગદર્શન આપતા શાળાના આચાર્ય શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ

Photograph

વાલી મીટીંગમાાં વાલીઓને સંબોધતા શાળાના આચાર્ય શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ

Photograph

શાળાના ઔષધિ વનમાં ઔષધિના છોડનું રોપણ કરતા શાળાના આચાર્ય શ્રી ચંદ્રકાન્તભાઈ

Photograph

શાળાના ઔષધિ વનમાં ઔષધિના છોડનું રોપણ કરતા શાળાના ઇકોકલબ ના સભ્યો

Photograph

શાળાના ઔષધિ વનમાં ઔષધિના છોડનું રોપણ કરતા શાળાના ઇકોકલબ ના સભ્યો

Photograph

શાળાના ઔષધિ વનમાં ઔષધિના છોડનું રોપણ કરતા શાળાના સુપરવાયઝર શ્રી જી. કે. પટેલ

Photograph

૧૫મી ઓગષ્ટની ઉજવણી કરતા શાળાના બાળકો

Photograph

૧૫મી ઓગષ્ટની ઉજવણી કરતા શાળાના બાળકો

Photograph

૧૫મી ઓગષ્ટની ઉજવણી કરતા શાળાના બાળકો

Photograph

૧૫ મી ઓગષ્ટની ઉજવણી

Photograph

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી

Photograph

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી

Photograph

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી

Photograph

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી

Photograph

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી

Photograph

શાળા ના વિદ્યાર્થીઓને સ્વાઇન ફ્લૂ વિરોધી ઉકાળો પીવડવવામા આવ્યો

Photograph

શાળા ના વિદ્યાર્થીઓને સ્વાઇન ફ્લૂ વિરોધી ઉકાળો પીવડવવામા આવ્યો

Photograph

પાટણ જીલ્લા પોલીસ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા આ શાળાના ધો. 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરિક્ષામા તૈયારીઓ કરવા સેમીનાર યોજાયો.

Photograph

પાટણ જીલ્લા પોલીસ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા આ શાળાના ધો. 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરિક્ષામા તૈયારીઓ કરવા સેમીનાર યોજાયો.

Photograph

પાટણ જીલ્લા પોલીસ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા આ શાળાના ધો. 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરિક્ષામા તૈયારીઓ કરવા સેમીનાર યોજાયો.

Photograph

શેઠ એમ.એન. હાઇસ્કૂલ ક્રિકેટમાં ગુજરાત રાજ્યની અમદાવાદ ઝોનની સ્વામી વિવેકાનંદ હિલ - શિલ્ડ અંડર - 19 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ઝોન ચેમ્પિયન બની.

Photograph

તા. ૧૩/૧/૧૫ ના રોજ શાળા ના બાળકોએ જીવ દયા રેલી કાઢી હતી અને પક્ષી બચાવવા અપીલ કરી હતી.

Photograph

તા. ૧૩/૧/૧૫ ના રોજ શાળા ના બાળકોએ જીવ દયા રેલી કાઢી હતી અને પક્ષી બચાવવા અપીલ કરી હતી.

Photograph

તા. ૧૩/૧/૧૫ ના રોજ શાળા ના બાળકોએ જીવ દયા રેલી કાઢી હતી અને પક્ષી બચાવવા અપીલ કરી હતી.

Photograph

ધો. 10 અને ધો. 12 ના વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરિક્ષાની તૈયારી રૂપે જાહેર માં ટેસ્ટ આપી રહ્યા છે

Photograph

ધો. 10 અને ધો. 12 ના વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરિક્ષાની તૈયારી રૂપે જાહેર માં ટેસ્ટ આપી રહ્યા છે

Photograph

વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ નિહાળતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ

Photograph

શાળા માં સીસીટીવી કેમેરાનું ઉદઘાટન કરતા ગુજ. સરકારના સંસદીય સચિવ શ્રી અને કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન શ્રી રણછોડભાઈ દેસાઈ

Photograph

શાળા માં સીસીટીવી કેમેરાનું ઉદઘાટન કરતા ગુજ. સરકારના સંસદીય સચિવ શ્રી અને કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન શ્રી રણછોડભાઈ દેસાઈ

Photograph

વાલી મીટીંગ માં ઉપસ્થિત રહેલ ગુજરાત બોર્ડ ના સેક્રેટરી શ્રી

Photograph

વાલી મીટીંગ

Photograph

પાટણ ને બરોડા ક્રિકેટ એસો. નું કોચિંગ સેન્ટર મળ્યું : એમઓયુ થયા તેનો અહેવાલ દિવ્ય ભાસ્કર માં

Photograph

પાટણ ને બરોડા ક્રિકેટ એસો. નું કોચિંગ સેન્ટર મળ્યું : એમઓયુ થયા તેનો હમલોગ દૈનિક માં આવેલ લેખ

Photograph

પાટણ ને બરોડા ક્રિકેટ એસો. નું કોચિંગ સેન્ટર મળ્યું : એમઓયુ થયા પ્રાસંગિક પ્રવચન કરી રહેલ શાળા ના આચાર્યશ્રી

Photograph

નવરાત્રી મહોત્સવ

Photograph

નવરાત્રી મહોત્સવ

Photograph

ક્રિકેટ કોચિંગ આપી રહેલ શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકશ્રી

Photograph

શ્રાવણ માસમાં બાળકોને માર્ગદર્શન આપતા શાળાના આચાર્યશ્રી

Photograph

શ્રાવણ માસમાં બાળકોને માર્ગદર્શન આપતા શાળાના આચાર્યશ્રી

Photograph

સ્વયં સિક્ષક દિને વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા તે દિવસ ના શિક્ષક

Photograph

રન ફોર યુનિટી ની દોડમાં ભાગ લેતા શાળા ના શિક્ષકો

Photograph

રન ફોર યુનિટી ની દોડમાં ભાગ લેતા શાળા ના શિક્ષકો

Photograph

રન ફોર યુનિટી ની દોડમાં ભાગ લેતા શાળા ના શિક્ષકો

Photograph

રન ફોર યુનિટી ની દોડમાં ભાગ લેતા શાળા ના શિક્ષકો

Photograph

પડકાર કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગર્લ્સ ને સુરક્ષા માટે કરાટે ની તાલીમ આપવામાં આવી તે સમય ની તસ્વીર

Photograph

પડકાર કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગર્લ્સ ને સુરક્ષા માટે કરાટે ની તાલીમ આપવામાં આવી તે સમય ની તસ્વીર

Photograph

પડકાર કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગર્લ્સ ને સુરક્ષા માટે કરાટે ની તાલીમ આપવામાં આવી તે સમય ની તસ્વીર

Photograph

પડકાર કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગર્લ્સ ને સુરક્ષા માટે કરાટે ની તાલીમ આપવામાં આવી તે સમય ની તસ્વીર

Photograph

શિક્ષકોના વિદાય સમારંભમાં પધારેલ જીલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી મોહનભાઈ પટેલ તથા જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી શ્રી નૈષધભાઈ મકવાણા અને મંડળના પ્રમુખશ્રી ડૉ. જે. કે. પટેલ

Photograph

ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં પધારેલ રાજ્યના (હાલના) ગૃહ રાજ્ય મંત્રીશ્રી રજનીભાઈ પટેલ

Photograph

શાળાની મુલાકાતે પધારેલા શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી શ્રી ડૉ. દયાળ મેસરી (વૈજ્ઞાનિક)

Photograph

મલ્ટીમીડિયા રૂમનું ઉદઘાટન કરતા મા. મહેસુલ મંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ તથા વઢવાણ ધારાસભ્ય શ્રીમતી વર્ષાબેન દોશી સાથે મંડળના પ્રમુખ, મંત્રી તથા શાળાના આચાર્યશ્રી

Photograph

વ્યસન વિરોધી જાગૃતિ શિબિર

Photograph

પ્રવાસ પર્યટન

Photograph

વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરતા મંડળના મંત્રીશ્રી મનસુખભાઈ એન. પટેલ

Photograph

સેલવાસ મુકામે 39 માં રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન મેળામાં કૃતિ રજુ કરતા પટેલ ઋત્વા એસ., પટેલ પ્રિયાંશી જે., તથા માર્ગ દર્શક શ્રી ભાવેશભાઈ એન. પ્રજાપતિ

Photograph

NCC છાત્ર-છાત્રાઓ દ્વારા સ્વચ્છતા માટે રેલી

Photograph

વિદ્યાર્થીઓને યોગ અને પ્રાણાયમનું તજજ્ઞો દ્વારા શિક્ષણ

Photograph

વાંચે ગુજરાત અભિયાન દરમ્યાન સામુહિક વાંચન કરતા વિદ્યાર્થીઓ

Photograph

15મી ઓગસ્ટ ની ઉજવણી

Photograph

શાળામાં સ્વયં શિક્ષક દિનની ઉજવણીમાં સંબોધન કરતા તે દિવસના આચાર્યશ્રી

Photograph

શાળા દ્વારા સ્વામી વિવેકાનંદ ની 150 મી જયંતીની ઉજવણી

Photograph

વૃક્ષારોપણ કરતા સંચાલક મંડળ ના પ્રમુખશ્રી ડૉ. જે. કે. પટેલ

Photograph

નવરાત્રી

Photograph

Photograph

Photograph

Photograph

Photograph

Photograph

Photograph

Released "Pratibimb"

Photograph

Students

Photograph

Principal's Speech

Photograph

Hon'ble Guest

Photograph

DEEP Pragtya during Prize Distribution Event

Photograph

Prize Distribution Event